Za powszechnymi wyborami do KODu w Internecie i Realu

13 Feb

KOD wybory w sieci i realuRosjanie potrafili dlaczego KOD nie może?

W 2012 roku rosyjska opozycja przeprowadziła powszechne wybory do swojej Rady Koordynacyjnej w Internecie i w wybranych punktach wyborczych. 215 kandydatów zarejestrowano na wybory do 42 osobowej Rady. Ponad 80,000 wyborców zostało zarejestrowanych i głosowało w wyborach, w tym ponad 60,000 oddało swoje głosy w sieci.

Jeżeli opozycja rosyjska w Rosji Putina, pod skoordynowanym atakiem państwa policyjnego oraz putinskich trollów internetowych mogła przeprowadzić otwarte, powszechne wybory przez Internet i w punktach wyborczych w całych kraju dlaczego KOD nie mógłby przeprowadzić podobnych wyborów?

Czy KOD nie może zorganizować się tak samo, jeżeli nie lepiej niż opozycja rosyjska, która doświadcza dużo większej represji?

Zamiast robić wybory kongresowe z 2000 delegatów jak zwykłe partie polityczne prawdziwy ruch na miarę 21wieku zasługuje na wybory obywatelskie. Nie ma czasu? Zamiast więc przeprowadzić wybory kongresowe w następnych tygodniach lepiej przygotować wybory powszechne w następnych miesiącach.

Poniżej, w telegraficznym skrócie: dlaczego i jak zorganizować powszechne wybory do KODu w sieci i wyznaczonych punktach wyborczych w regionach i zagranicą.

Cele powszechnych wyborów do KODowskich struktur:

•    zachęcenie wszystkich Polaków w Polsce i zagranicą do uczestniczenia w festiwalu wyborczym KODu
•    przebudzenie, rozemocjonowanie i zachęcenie pokolenia młodych (nastolatków kończących 16 lat, oraz 20 i 30latków) do uczestnictwa w KODowskim festiwalu wyborczym, i następnych akcjach i działaniach
•    ustanowienie nowego standardu demokratycznego- każda osoba z polskim obywatelstwem lub stałym pobytem w Polsce może głosować w wyborach jeżeli ukończyła 16 lat
•    podkreślić KODowską legitymacja oddolną. Legitymacja KODu pochodzi bezpośrednio od ludzi. Powszechne wybory są naturalnym następstwem tej oddolnej legitymacji
•    umocnić KODowską legitymację obywatelską.  Legitymacja powinna równać się, jeżeli nie być wyższa, od tej którą otrzymał PiS  w wyborach (ponad 5 milinów głosów )
•    stworzyć obywatelską infrastrukturę wyborczą równoległą do państwowej którą KOD może uaktywniać do przeprowadzenia sondaży i referendów konsultacyjnych i programowych (włączając konstytucyjne pytania) niezależnie od państwowych instytucji kontrolowanych przez PiS

Jak przeprowadzić powszechne wybory?
1.    założyć KODowską Komisję Wyborczą (KKW) ze statutem,  przejrzystym regulaminem wyborczym i regulacją dotyczącą ochrony i przetwarzania danych osobowych
2.    KKW oficjalnie otwiera proces zgłaszania kandydatów na stanowiska w strukturach KODu, który trwa 4-6 tygodni
3.    Kandydaci musze spełnić pewne określone kryteria aby kandydować, np. mieć polskie obywatelstwo lub kartę stałego pobytu w Polsce, ukończyć 20 lat, być zaangażowanym w działalność KODu lub innej organizacji społecznej lub zawodowej lub mieć doświadczenie w tym zakresie, wnieść symboliczną opłatę rejestracyjną, itp.
4.    KKW weryfikuje i zatwierdza kandydatów na wybory i publikuje listę kandydatów na określone stanowiska
5.    Jeżeli zgłosi się duża liczba kandydatów lub niezależnie od zgłoszonej liczby KOD może poprosić kandydatów o napisanie dwustronicowego eseju o tym jak sobie wyobrażają działalność/cele KODU i jego zadania oraz jak wyobrażają sobie dalszą walkę z rządzącą partią oraz pracę organiczną w celu wykształcenia nowej świadomość obywatelską. Eseje mogły być częścią pra-wyborów gdzie zarejestrowani wyborcy mogliby oddać głos na najlepszy esej. Eseje byłyby opublikowane na KODowskiej stronie anonimowo aby ludzie nie głosowali na nazwisko tylko na merytoryczną stronę eseju. Określona liczba kandydatów których eseje uzyskały najwięcej głosów zostaliby zakwalifikowani do oficjalnych wyborów
6.    Idealnie liczba kandydatów jest dwa razy większa niż liczba miejsc w KODowskich strukturach (centralnych/regionalnych)
7.    Rozpoczęcie powszechna rejestracja wyborców KODu w sieci—czas trwania: 4 tygodnie, co poprzedzone jest rzetelną kampanią informacyjną. Rejestracji dokonuje się na specjalnie do tego stworzonej stronie KKW gdzie przyszły wyborca rejestruje się (zobacz punkt 9 poniżej)
8.    Wyborca KODu musi mieć ukończone 16 lat w dniu rejestracji i musi posiadać polskie obywatelstwo lub kartę stałego pobytu w Polsce
9.    Rejestracja wyborcy w sieci/na stronie KKW:

– KOD zakłada stronę internetową KOD WYBORY gdzie wyborcy mogą zarejestrować się
– Wyborca rejestruje się w na stronie poprzez podanie swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, emaila, numeru telefonu komórkowego i hasła
– System sprawdza czy nie ma duplikatów rejestracyjnych
– Konto wyborcy weryfikuje się poprzez kod wysyłany nowemu zarejestrowanemu wyborcy przez SMS.  SMS zmniejsza możliwość ataku ‘armii botów’ ponieważ wymagałoby to wykupienia wielkiej ilości telefonicznych SIM kart co jest zbyt kosztowne dla tych którzy chcieliby zarejestrować wiele fejkowych kont – Strona na której zarejestrowaliby się wyborcy tylko przechowywałaby numer telefonu (do przeprowadzenia np. ankiety powyborczej) i email adresowy. Z kolei imię, nazwisko i data urodzenia byłyby ‘wyasteriksowane’ (****) aby chronić dane wyborcy
– Aby głosować w sieci zarejestrowany wyborca musi być zatwierdzony przez KOD ż musi być potwierdzone wiek, imię i nazwisko, polskie obywatelstwo lub stałe zamieszkanie w Polsce). Taka weryfikacja może polegać na tym że wyborca musi załączyć na swoje założone konto zdjęcie paszportu, dowodu osobistego, karty stałego pobytu lub przesłać symboliczną opłatę na KOD przez konto bankowe lub system płatniczy (który może przyjąć karty płatnicze) gdzie tylko osoby w wieku powyżej 16 lat mogą zarejestrować się i zrobić przelew

10.   Po rejestracji na stronie wyborca mógłby wypełnić internetową ankietę aby zobaczyć jak jego poglądy na różne społeczne lub polityczne sprawy pasują (lub nie) do poglądów danych kandydatów. Taka ankieta mogła zawierać stwierdzenia takie jak: „KOD powinien zorganizować obywatelskie referendum dla poparcia konstytucji z 1997” czy „Polska powinna przyjąć nawet to 100,000 uchodźców” czy „KOD powinien stworzyć obywatelski fundusz pomocy dla instytucji które PiS osłabia, lub dla dziennikarzy którzy odeszli z pracy pod naciskiem PiS i do tej pory nie mogą znaleźć pełnoetatowego zatrudnienia” „Celem KODu powinno być stworzenie koalicji z robotnikami i rolnikami” Użytkownicy mieliby wybór pięciu odpowiedzi: całkowicie zgadzam się; raczej zgadzam się; raczej nie zgadzam się; całkowicie nie zgadzam się; nie wiem. Rezultat odpowiedzi zarejestrowanych wyborców  byłby porównany z odpowiedziami na te same pytania kandydatów. Wyborca mógłby zobaczyć na swoim końcie listę kandydatów którzy odpowiedzieli na pytania podobnie jak wyborca. To dałoby wyborcy więcej informacji o kandydacie na jakiego on chciałby głosować (lub nie)
11.    Zarejestrowany wyborca który nie jest zatwierdzony (tożsamość nie zweryfikowana) może nadal oddać głos w dniu wyborów idąc do KODowskiego lokalu wyborczego w najbliższym do siebie miejscu zamieszkania z dowodem osobistym lub paszportem lub kartą stałego pobytu i z telefonem na który otrzymał kod który użył do zarejestrowania swojego konta na KODowskiej stronie internetowej
12.    Ci którzy poszli w dniu głosowania do wyznaczonych lokali wyborczych, mogą tam się zarejestrować i oddać głos przez udostępnione im laptopy po poprzednim zweryfikowaniu ich dowodu/wieku przez członka komisji. Głosowanie przez udostępniony laptop, gdzie wyborca ma dostęp do strony KKW, na której rejestruje się i oddaje głos na wybranych kandydatów, oznacza że kartki do głosowania nie będą potrzebne
13.    Tylko ci którzy są uprawnieni do głosowania (obywatelstwo/karta stałego pobytu, 16 lat i powyżej) mogą głosować
14.    Każdy wyborca może głosować tylko raz
15.    Wybory odbywają się w tym samym dniu, jednocześnie w sieci i w określonych lokalach wyborczych KODu w Polsce i zagranicą
16.    Każdy wyborca posiada tyle samo głosów co miejsc do obsadzenia w strukturach KODu. Np. jeżeli 50 miejsc jest do obsadzenia w strukturach KODu Kkażdy wyborca może oddać do 50 głosów na poszczególnych kandydatów na określone stanowiska
17.    W czasie wyborów KOD powinien zaprosić przedstawicieli społecznych organizacji, które specjalizują się w monitoringu wyborów aby ochotniczo sprawowały nadzór nad przebiegiem wyborów w różnych regionach oraz liczenie głosów w centrali


Gdzie jest wola tam jest sposób! Where there is a will there is a way! Vouloir, c’est pouvoir!

One Response to “Za powszechnymi wyborami do KODu w Internecie i Realu”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Jak mądrze wybierać do KODu - Komitet Obrony Demokracji - February 17, 2016

    […] Z zainteresowaniem przeczytaliśmy tekst „Za powszechnymi wyborami do KODu w internecie i realu”. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons