Archive | Uncategorized RSS feed for this section

DZIESIĘĆ ZASAD ZWYCIĘSKIEGO RUCHU OPORU PRZECIWKO REPRESYJNEJ WŁADZY

23 Nov
 1. Wyznacz główny cel dla oporu który jest konkretny, realistyczny, osiągalny w perspektywie kilku miesięcy, atrakcyjny i mierzalny-łatwo zobaczyć czy i w jakim stopniu jest zrealizowany;
 2. Zbuduj jedność wokół głównego celu, metod działania i przywództwa ruchu;
 3. Utrzymaj dyscyplinę bez przemocy nawet a przede wszystkim w sytuacji kiedy władza stosuje przemoc i wysyła prowokatorów aby złamać pokojowa dyscyplinę ruchu. Pamiętaj, ruchy bez przemocy osiągają zwycięstwo przeciwko represyjnej władzy dwa razy częściej niż ruchy które stosują przemoc;
 4. Myśl strategicznie a nie taktycznie. Trzymaj władze w niepewności do tego co ruch zrobi. Podejmuj zróżnicowane dzialania: od akcji działania (demonstracje, protesty, strajki, flash moby) do akcji  zaniechania (obywatelskie nieposłuszeństwo, bojkoty), kończąc na oporze konstruktywnym (buduj alternatywne media informacyjne, instytucje spoleczne, ekonomiczne, polityczne) Zmieniaj taktyki w walce: od akcji koncentracji gdzie ludzie zbierają się w jednym miejscu aby przeciwstawić się władzy, do akcji rozproszenia (np. bojkoty, nieposłuszeństwo) gdzie ludzie podejmują działania oporu w różnych miejscach jednocześnie nawet niewychodząc z domu;
 5. Upewnij się że partycypacja rośnie, a nie spada w działaniach ruchu. Ruch powinien dążyć do zmobilizowania przynajamniej 3.5% społeczeństwa — badania pokazują ze między 1900-2010 żaden ruch bez przemocy nie przegrał walki z władzą jeżeli do tej walki przyłączyło się przynajmniej 3.5%  ludności kraju. Na polskie warunki jest to około 1,3 mln ludzi których ruch chciałby zmobilizować do różnych działań oporu. Często ruchy bez przemocy zmobilizowały mniej ludzi i tez zwyciężały. Im więcej ludzi dołączy się do działań ruchu tym większe prawdopodobieństwo jego zwycięstwa;
 6. Przyciągnij jak najwięcej kobiet do działań ruchu. Badania nad walką bez przemocy pokazują ze udział kobiet w ruchu zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania pokojowej dyscypliny, zwiększa szanse na przeciągnięcie symaptykow władzy na stronę ruchu i zwiększa prawdopodobieństwo nieposłuszeństwa w służbach bezpieczeństwa kiedy przyjdzie rozkaz represjonowania ruchu;
 7. Przygotuj się na represje tak aby represyjne działania władz niedemobilizowały ruchu, a odbijały się rykoszetem i uderzały we władze. Represje mają obudzić sympatie do ruchu i przyczynić się do jeszcze większego uczestnictwa społeczeństwa w akcjach ruchu;
 8. Kooptuj niezdecydowanych i sojuszników władzy do ruchu. Wypracuj działania które zwiększą nieposłuszeństwo wobec władzy w siłach bezpieczeństwa, w tym i policji. Podaj im przykłady jak mogą wykonywać swoją prace nieefektywnie jeżeli przyjdą rozkazy aby represjonować ruch;
 9. Kpij i śmiej się z władzy. Taka władza chce aby się jej bać i brać ją na serio. To co chce władza powinno być ostatnia rzeczą którą ruch chciałby jej dać. Władza nie może sprawować efektywnej kontroli nad społeczeństwem w kraju gdzie ludzie szydzą i śmieją się z niej;
 10. Przygotuj się na na dzień po wygranej – to co będzie jak ruch osiągnie swój główny cel jest tak samo ważne jak codzienna walka. Przekuj zwycięstwo na głębokie zmiany w kraju i społeczeństwie które odzwierciedlą ideały ruchu.👇

Podrzucam materiały (po polsku) n/t jak zbudować zwycięski ruch oporu bez przemocy przeciwko wrogiej obywatelom władzy

✔️Lista kontrolna technik obalania tyranii https://www.nonviolent-conflict.org/resource/checklist-polish-lista-kontrolna-technik-obalania-tyranii/ 

✔️ Przekształcanie sprzeciwu nielicznych w opór wielu https://www.nonviolent-conflict.org/resource/dissent-of-few-resistance-of-many-polishprzeksztalcanie-sprzeciwu-nielicznych-w-opor-wielu/  

✔️ Jak świat udowadnia, że Martin Luther King miał rację, wykluczając stosowanie przemocy https://www.nonviolent-conflict.org/resource/jak-swiat-udowadnia-ze-martin-luther-king-mial-racje-wykluczajac-stosowanie-przemocy/ 

✔️ Trójca oporu obywatelskiego: jedność, planowanie, dyscyplina https://www.nonviolent-conflict.org/resource/trojca-oporu-obywatelskiego-jednosc-planowanie-dyscyplina/ 

✔️ Ścieżka Największego Oporu: Przewodnik pokazujący krok po kroku jak planować kampanie oporu społecznego bez użycia przemocy https://www.nonviolent-conflict.org/resource/sciezka-najwiekszego-oporu/ 

✔️ SIŁA SILNIEJSZA OD PRZEMOCY https://www.nonviolent-conflict.org/force-powerful-polish/ ✔️ Obalić dyktatora https://www.nonviolent-conflict.org/bringing-dictator-polish/ 

✔️Polska: wykuwanie narodu polskiego bez stosowania przemocy, lata 1860 – 1900 https://www.nonviolent-conflict.org/resource/recovering-nonviolent-history-ch14-polish-polska-wykuwanie-narodu-polskiego/ 

✔️ Czy ruchy oporu obywatelskiego sprzyjają demokratyzacji? https://www.nonviolent-conflict.org/resource/czy-ruchy-oporu-obywatelskiego-sprzyjaja-demokratyzacji/ 

Przewodnik dla Funkcjonariuszy Policji, Służb Specjalnych i Wojska. Jak Możecie Wesprzeć Ruch za Demokrację Przeciwko Despotycznej Władzy

23 Nov

W jaki sposób członkowie policji, służb specjalnych, wojska pomóc mogą obywatelom walczącym o demokrację z autorytarnym rządem?

Powiedzmy, że służysz w policji, służbach specjalnych, wojsku. Przywódca kraju nakazuje zdławić ruch za demokrację i użyć wszystkich dostępnych środków przeciwko nieuzbrojonym uczestnikom protestów przeciwko jego władzy.

Nie zgadzasz się z tym, czego oczekuje od ciebie przywódca i jego polityczni poplecznicy. W głębi duszy rozumiesz, że jeśli wykonasz ich rozkazy, to wbrew przysiędze, przestaniesz służyć krajowi i jego społeczeństwu. Szukasz sposobów, aby opóźnić lub zakłócić wykonanie rozkazów przeciwko pokojowemu ruchowi lub odmówić ich wykonania i przeciwstawić się nim.

Nie jesteś sam. Jak wielu badaczy, dziennikarzy i aktywistów udokumentowało w przeciągu dziesięcioleci, członkowie sił bezpieczeństwa wielokrotnie podejmowali śmiałe i celowe działania aby pomóc ruchom za demokrację, stając w ten sposób po właściwej stronie historii.

Poniżej znajduje się lista tych działań.

Żródło: https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Warszawa/Strajk-Kobiet-Liczne-wylegitymowania-i-zatrzymania-policja-przekazala-dane

1. POZOSTAŃ W SYSTEMIE I POMÓŻ RUCHOWI ZA DEMOKRACJĘ OD WEWNĄTRZ

Jeśli wybierzesz tę ścieżkę:

Stwórz sieć oporu wewnątrz systemu i z grupami poza systemem:

• Działaj sam i niezależnie albo lepiej, znajdź w systemie ludzi takich jak ty, nawiąż kontakt z nimi i zacznij tworzyć sieć oporu z podobnie myślącymi kolegami.

• Porozmawiaj nieformalnie z kolegami o tym, jak oni i ich rodziny myślą o przywódcy kraju i jego rozkazach przeciwko ruchowi. Jeśli widzisz wątpliwości i wahania, zaproponuj wspólne działanie w ramach systemu.

• Spróbuj zidentyfikować (być może opierając się na zewnętrznych sojusznikach) członków ruchu, których krewni służą w siłach bezpieczeństwa. Zwróć się do tych krewnych, aby ocenić ich lojalność wobec przywódcy, a jeśli nadarzy się okazja, stwórz sieć oporu obejmującą i przenikającą różne wydziały i służby.

• Dowiedz się, którzy z emerytowanych funkcjonariusz lub weteranów z twojej służby sympatyzują z ruchem i nawiąż z nimi kontakt.

• Nawiąż nieformalny kontakt z legitymnymi grupami walczącymi za demokrację w kraju i za granicą oraz organizacjami obrony praw człowieka.

Opóźniaj, opóźniaj, zwlekaj … i spartacz:

• Spowalniaj wykonanie poleceń i działań skierowanych przeciwko ruchowi na zasadzie „pracy według reguł”: skrupulatnie i pilnie przestrzegaj wszystkich dobrze i mało znanych, zasad, procedur, reguł swojej jednostki lub służby.

• Okaż brak wiedzy lub niezbędnych umiejętności, jeśli otrzymasz polecenie podjęcia działań przeciwko demokratycznemu ruchowi. Tak w ogóle jeżeli twoi przełożeni lub współpracownicy chcą twojej pomocy w działaniach przeciwko ruchowi za demokrację, udawaj, że:

– Nie wiesz, jak
– Nie wiesz, gdzie
– Nie wiesz, jak znaleźć
– Nie wiesz
– Nie masz
– Nie możesz
– Nie możesz udostępnić
– Nie możesz dołączyć się
– Nie możesz pracować
– Jesteś zajęty
– Chcesz pomóc

• Okazuj „przypadkową” niekompetencję i „nieprawidłowe rozumienie” rozkazów przeciwko ruchowi. Podejmuj działania, które okazują się „przypadkowymi błędami”, które nie wyrządzają szkody lub faktycznie pomagają ruchowi. W przypadku rozkazu łapania, łap i od niechcącego daj ludziom wywinąć się lub za rogiem wypuszczaj. W przypadku rozkazu bicia, bij na niby. W przypadku rozkazu strzelania celuj ponad głowami protestujących.

Weź wolne:

• Poinformuj, że jesteś chory, kiedy władze wydają ci rozkazy przeciwko ruchowi.

• Pójdź na przysługujący ci i zasłużony urlop w przypadku, kiedy władze wydają rozkazy skierowane przeciwko ruchowi.

Osłabiaj lojalność kolegów wobec władcy i / lub szefów:

• Podziel się z kolegami anegdotami, które wyśmiewają władcę lub przełożonych lizusów tej władzy, mówiąc, że przypadkowo usłyszałeś je. Jak dobrze wiesz, najgorszym koszmarem „prawdziwego męskiego dyktatora” jest to, że ludzie szydzą lub śmieją się z niego, zamiast się go bać lub schlebiać mu. Na pierwszy rzut oka niejednoznaczny komentarz – „Żarty o naszym drogim przywódcy nie są zbyt zabawne… Są zrozumiałe tylko dla jednej osoby” – może pomóc przełamać pierwsze lody.

• Ostrożnie zadaj kolegom pytanie, czy stoicie po właściwej stronie historii w swojej wierności dla przywódcy.

• Siej wątpliwości czy przywódca i twoi zwierzchnicy są w stanie utrzymać skuteczną kontrolę nad krajem w obliczu powszechnego nieposłuszeństwa i odmowy współpracy przez obywateli, i czy takie nieefektywne rządzenie może być długotrwałe.

• Pomóż przekierować lojalność swoich kolegów z dala od przywódcy, i w stronę konstytucji i/lub ruchu i jego ideom;

• Ujawnij i zdemaskuj anonimowych współpracowników, którzy pilnie i entuzjastycznie wykonują rozkazy stłumienia ruchu. Użyj różnych kanałów, aby przekazać ruchowi informacje o nich, tak aby można było ich publicznie nazwać i zawstydzić.

Pomóż wyrobić opinię kolegów o ruchu:

• Stwierdź, że ruch pokojowy składa się z nieuzbrojonych ludzi, których należy chronić, a nie tłumić. Jeśli zdarzają się sporadyczne przypadki użycia przemocy na obrzeżach ruchu, zauważ, że zdecydowana większość ludzi w ruchu przestrzega praktyki niestosowania przemocy.

• Zwróć uwagę kolegów na fakt, że ruch pokojowy, nawet jeśli angażuje się w destabilizację systemu bez użycia przemocy, która zakłóca zwykły tryb życia i spowalnia procesy polityczne, gospodarcze i inne w kraju, pozostawia on otwartą furtkę na rzeczywiste negocjacji w sprawie pokojowego przekazania władzy i demokratycznych reform.

• Pomóż swoim kolegom odróżnić dezinformację / propagandę na temat ruchu od prawdy. Aby przedstawić swoim współpracownikom bezstronne fakty, odwołaj się do niezależnych źródeł informacji i danych zebranych do użytku wewnętrznego przez służby (i często utrzymywanych w tajemnicy przed opinią publiczną), jeśli masz takie dane lub uda ci się je uzyskać.

Chroń swoich współpracowników:

• Najlepiej jak potrafisz, chroń podwładnych sympatyzujących z ruchem i wspierających demokratyczne reformy.

Dokumentuj i efektywnie wykorzystuj posiadane informacje:

• Dokumentuj rozkazy i działania wymierzone w ruch za demokracjęz tak uważnie i bezpiecznie, jak to możliwe, zwłaszcza te, które naruszają prawa człowieka lub są w inny sposób nielegalne.

• Szybko przekazuj ruchowi przydatne informacje poprzez emerytowanych funkcjonariuszy z twojej służby którzy sympatyzują z ruchem lub bezpośrednio.

• Poinformuj ruch, kiedy i w jakich okolicznościach przełożeni chcą, abyś użył przemocy wobec protestujących.

• Poinformuj ruch, jeśli planowane jest wprowadzenie prowokatorów do ruchu a jeśli tak, kiedy i gdzie i jakie będą ich działania.

Proś o pisemne rozkazy z podpisem, oraz interpretację zgodności tych rozkazów z konstytucją:

• Poproś, a nawet domagaj się od przełożonych pisemnych i podpisanych rozkazów, jeśli mają one zaszkodzić ruchowi za demokrację lub dysydentom i poczekaj, aż je otrzymasz, zanim je wykonasz.

• Uważnie studiuj rozkazy przywódcy lub przełożonych pod kątem ich zgodności z konstytucją i zapisanymi w niej podstawowymi prawami. Poproś przełożonych o pisemne wyjaśnienia dotyczące zgodności ich rozkazów z tymi zasadami.

Jeśli to możliwe, zwróć się do sądów:

• Przed wykonaniem rozkazów przeciwko ruchowi otrzymanych od przywódcy lub przełożonych, wyślij (lub poproś swoich współpracowników o wysłanie) te rozkazy do sądów w celu ustalenia ich zgodności z obowiązującym prawem, w tym konstytucją. Może pomóc kupić tobie i / lub ruchowi dodatkowy czas lub nagłośnić kotrowersyjny rozkaz nawet jeżeli wiele nie można spodziewać się od uległego władzy sądu .

Pomóż uczyć ruch:

• Podziel się z ruchem sugestiami dotyczącymi konkretnych działań i zachowań ruchu, które mogą pomóc zmienić opinię twoich kolegów o przywódcy, podważyć ich wierność wobec niego i ukształtować ich pozytywny stosunek do ruchu.

• Zwróć szczególną uwagę ruchowi, że jego pokojowa dyscyplina jest kluczem do twojej zdolności przyciągnięcia kolegów na twoją stronie i stronę ruchu. Przekonać kolegów, aby stanęli po stronie ruchu, będzie trudne, jeżeli w ogóle możliwe, jeśli aktywiści zagrożą użyciem przemocy wobec nich.

Rozważ zastosowanie pokojowych interwencji, które zakłócają tryb życia i funkcjonowanie systemu władzy:

• Zorganizuj strajk okupacyjny, jeśli znajdziesz wystarczająco zwolenników tej akcji wśród twoich kolegów. Postaw żądania zarówno ekonomiczne, jak i polityczne, w tym lepsze warunki pracy, i zachęć swoich obliskich, krewnych i obywateli do przyjścia do twojego miejsca pracy, przyniesienia żywności i przyłączenia się do akcji, aby wesprzeć i chronić ich uczestników. Przywódca najprawdopodobniej oskarży cię o bunt, ale zanim on lub jego polityczni poplecznicy będą mogli coś przeciwko tobie zrobić, mogą do tej pory stracić władzę.

Upublicznij się, jeśli istnieje zagrożenie ujawnienia twojej wewnętrznej działalności antysystemowej:

• Jeśli przywódca lub twoi przełożeni wykryją twoje działania na rzec ruchu prodemokratycznego i wiesz, że zamierzają cię aresztować, rozważ możliwość publicznego zadeklarowania swojego sprzeciwu i zwrócenia się o ochronę do organizacji praw człowieka, sojuszników politycznych i ambasadorów z demokracji, których placówki znajdują się w twoim kraju.

2. ZREZYGNUJ Z FUNKCJI W SYSTEMIE I POMÓŻ RUCHOWI NA ZEWNĄTRZ

Jeśli wybierzesz tę ścieżkę:

• Dołącz do grupy emerytowanych funkcjonariuszy lub weteranów służb, którzy sympatyzują z ruchem lub stwórz taką grupę. Poinformuj swoich byłych kolegów, którzy pozostają w służbie, że mogą ci ufać i skontaktować się z tobą w przypadku, gdyby chcieli poufnie podzielić się informacjami, które mogą pomóc ruchowi.

• Uzgodnij swoją rezygnację z innymi podobnie myślącymi kolegami i, dla lepszego efektu, zrezygnuj masowo.

• Zorganizuj „hałaśliwą rezygnację”, w tym wideo oświadczenie w socjalnych sieciach, potępiające działania przywódcy i zachęcające kolegów do pójścia w twoje ślady lub do pozostania w systemie tak aby pomagać ruchowi. Możesz udzielić im porad, prywatnie lub publicznie, jak mogą pomóc, w tym podzielić się z nimi informacjami zawartymi w tym przewodniku.

• Przed rezygnacją zbierz wszystkie informacje, które mogą pomóc ruchowi, a wkrótce po rezygnacji przekaż te informacje ruchowi.

3. DOŁĄCZ SIĘ OTWARCIE DO RUCHU 

Jeśli wybierzesz tę ścieżkę:

• Ogłoś, że ty i wielu twoich podobnie myślących kolegów i / lub podwładnych przyłączacie się do ruchu i zamierzacie przybyć na miejsca protestu w mundurach, ale bez broni, aby chronić aktywistów swoimi ciałami. Możesz stworzyć ludzką tarczę, aby chronić protestujących przed przemocą ze strony przywódcy i jego zwolenników.

• Przyłącz się do ruchu w swoim mundurze, ale bez broni, i poproś ruch, aby dał ci możliwość przemówienia do protestujących, aby opowiedzieć uczestnikom o sobie i ludziach takich jak ty, którzy są w systemie, ale wspieraj ideały i cele propagowane przez ruch.

• Zostań pokojowym aktywistą w swojej społeczności, wspierającym działania i cele ruchu.

• Użyj mediów społecznościowych i innych dostępnych mediów, aby publicznie wyjaśnić twoje motywy odejścia ze służby i przyłączenia się do ruchu.

• Zachęcaj swoich byłych kolegów, którzy pozostają w służbie, aby albo opuścili ją i dołączyli do ciebie i ruchu, albo pozostali w systemie, ale podjeli cichy ale efektywny opór od wewnątrz. Możesz im doradzić, jak mogą pomóc, w tym podzielić się z nimi informacjami zawartymi w tym przewodniku.

• Opublikuj nazwiska tych twoich byłych kolegów, którzy, jak osobiście wiesz, są szczególnymi nadgorliwcami w wypełnianiu rozkazów władzy i którzy użyli przemocy wobec nieuzbrojonych demonstrantów tak aby nie czuli się bezkarnie anonimowi i aby ich publiczne zawstydzić.

Na zakończenie

Niezależnie od tego, czy wspierasz ruch, czy jeszcze na to się nie zdecydowałeś, nie wahaj się: pewnego dnia możesz otrzymać rozkazy, które uważasz za niesprawiedliwe lub nielegalne.

Osoby takie jak ty, które służyły w innych krajach w innym czasie i stanęły przed podobnym dylematem, podjęły działania wymienione w tym podręczniku, często narażając siebie i swoich bliskich. Podjęli te właśnie działania ponieważ chcieli stanąć po właściwej stronie historii ¬- po stronie nieuzbrojonych nieposłusznych, walczących o sprawiedliwość, demokrację i prawa człowieka.

Przemyśl to, przygotuj się i wybierz opcje walki. Tam, gdzie jest wola tam znajdzie się i sposób.

Przekaż tę przewodnik tym, którzy potrzebują wiedzieć.

Maciej Bartkowski

Oryginalna angielska wersja przewodnika jest opublikowana na blogu Minds of the Movement. 

How Members of Security Forces Can Support Pro-Democracy Movements: a Guide.

6 Oct

If you decide to stay in the system and help the pro-democracy movement from within then you can…

Build a resistance network from within and with outside groups:

• Act on your own or, better, find and get together with others like you on the inside and start building a resistance network of like-minded servicemembers.

• Informally survey your colleagues on how they and their families feel about the ruler and his anti-movement orders. If you sense dilemma and hesitation, ask them to work with you from within.

Venture to identify movement participants whose family member(s) serve in the security forces (perhaps relying on external allies). Reach out to these members to assess their loyalty to the ruler and, if the opportunity arises, build a resistance network across branches and services.

Establish contact with retired veterans from your services whom you know are sympathetic to the movement or what it stands for.

Establish informal contact with legitimate domestic and/or international pro-democracy and human rights groups.

Delay, delay, delay …. and screw up:

• Delay anti-movement orders and actions by work-to-rule: follow scrupulously and zealously all regulations and procedures of your department or agency.

• Show lack of knowledge, or lack of required skills if you are ordered to undertake anti-movement actions. In fact, if your superiors or colleagues want your help in anti-movement activities, pretend that you:

 • Do not know how
 • Do not know where
 • Do not know how to find
 • Do not know
 • Do not have
 • Cannot do
 • Cannot share
 • Cannot join
 • Cannot work
 • Are busy
 • Want to help

Show unwitting incompetence and ‘misunderstand’ anti-movement orders. Do actions that turn out to be ‘accidental mistakes,’ either failing to harm or, in fact, helping the movement.

Take time off:

Call in sick when superiors give you anti-movement orders.

Take accrued and well-deserved vacation time in case your superiors give you anti-movement orders.

Soften your colleagues’ loyalty to the ruler and/or superiors:

Share with your colleagues jokes that mock the ruler or your superiors, saying you overheard the jokes. You know well that a strongman’s worst nightmare is when people mock or laugh at him rather than fear or adulate him. A seemingly ambiguous comment—”Jokes about our dear leader are not really funny… only one person gets them”—might pave the way.

Raise subtle questions about whether you and your colleagues are on the right side of history if they continue being loyal to and serving the ruler.

Sow doubts about whether the ruler and your superiors can exercise effective control over the country in the face of widespread public noncooperation, and whether ineffective rule can be sustainable.

Help shift your colleagues’ loyalties away from the ruler, in favor of the constitution and/or the movement and its cause;

Unmask and de-anonymize those servicemembers who diligently and with enthusiasm implement orders to repress the movement. Use different channels to provide information about them to the movement so that the latter may join in publicly shaming the unmasked individuals.

Shape your colleagues’ views about the movement:

• Acknowledge that the nonviolent movement is comprised of unarmed people that need to be protected, not repressed. If incidents of violence happen on the fringes of the movement take note that the vast majority of people in the movement remain nonviolent.

• Point out that the nonviolent movement, even if engaged in nonviolent disruption that brings a country to a halt, leaves the door open to genuine negotiations on peaceful transfer of power and democratic reforms.

• Help your colleagues distinguish between disinformation/propaganda about the movement and the truth. Refer to legitimate independent sources of information and, if accessible, internally-collected (often publicly confidential) raw data and information about the movement and its actions to present undistorted facts to your colleagues.

Protect your colleagues:

Protect subordinates who sympathize with the movement and support democratic reforms to the best of your ability.

Document and make good use of the information you have:

Document anti-movement orders and actions, especially those that violate human rights or are otherwise illegal, as much as you possibly can in a safe way.

Pass on useful information to the movement via sympathetic veterans of your services or directly.

• Inform the movement when and under what circumstances your superiors want you to use violent force against protesters.

• Inform the movement if, when, and where agents provocateurs are expected to infiltrate their movement or/and its actions.

Ask for written and signed orders and their constitutional compliance:

Ask your superiors for written and signed orders if these orders are to harm nonviolent protesters or dissidents, and wait to receive them before you act.

Scrutinize orders from a ruler or your superiors against the constitution and fundamental rights enshrined in it, and ask for written explanations from your superiors about how their orders comply with these principles.

Use the courts if you can:

Refer (or ask your allies to refer) anti-movement orders you receive from the ruler or superiors to the courts to determine their compliance with existing laws, including the constitution, prior to implementing them. This can buy you and/or the movement extra time.

Help educate the movement:

Share with the movement suggestions about specific actions and behaviors that would be helpful in swaying your colleagues’ views about the ruler, shifting their loyalty away from him, and generating a positive attitude towards the movement.

Stress to the movement that its nonviolent discipline is critical for you to bring other servicemembers to your and the movement’s side. It is difficult, perhaps impossible, to convince your colleagues to side with the movement if activists threaten violence against them.

Consider disruptive nonviolent interventions:

• If your internal following allows, organize a strike or sit-in. Issue both economic and political demands, including better working conditions, and call on your families and fellow citizens to come, bring food, and join the action to support and protect the participants. The ruler will likely accuse you of mutiny but he might be gone by the time he or his political minions are able to do anything against you.

Go public if you are exposed:

• If the ruler or superiors discover your actions and you know they intend to arrest you on politically motivated charges, consider going public with your opposition, and seek protection from human rights organizations, political allies, and even from ambassadors or in embassies of democracies present in your country.

Read more of the GUIDE

Show Buttons
Hide Buttons