Tag Archives: kobiety

DZIESIĘĆ ZASAD ZWYCIĘSKIEGO RUCHU OPORU PRZECIWKO REPRESYJNEJ WŁADZY

23 Nov
  1. Wyznacz główny cel dla oporu który jest konkretny, realistyczny, osiągalny w perspektywie kilku miesięcy, atrakcyjny i mierzalny-łatwo zobaczyć czy i w jakim stopniu jest zrealizowany;
  2. Zbuduj jedność wokół głównego celu, metod działania i przywództwa ruchu;
  3. Utrzymaj dyscyplinę bez przemocy nawet a przede wszystkim w sytuacji kiedy władza stosuje przemoc i wysyła prowokatorów aby złamać pokojowa dyscyplinę ruchu. Pamiętaj, ruchy bez przemocy osiągają zwycięstwo przeciwko represyjnej władzy dwa razy częściej niż ruchy które stosują przemoc;
  4. Myśl strategicznie a nie taktycznie. Trzymaj władze w niepewności do tego co ruch zrobi. Podejmuj zróżnicowane dzialania: od akcji działania (demonstracje, protesty, strajki, flash moby) do akcji  zaniechania (obywatelskie nieposłuszeństwo, bojkoty), kończąc na oporze konstruktywnym (buduj alternatywne media informacyjne, instytucje spoleczne, ekonomiczne, polityczne) Zmieniaj taktyki w walce: od akcji koncentracji gdzie ludzie zbierają się w jednym miejscu aby przeciwstawić się władzy, do akcji rozproszenia (np. bojkoty, nieposłuszeństwo) gdzie ludzie podejmują działania oporu w różnych miejscach jednocześnie nawet niewychodząc z domu;
  5. Upewnij się że partycypacja rośnie, a nie spada w działaniach ruchu. Ruch powinien dążyć do zmobilizowania przynajamniej 3.5% społeczeństwa — badania pokazują ze między 1900-2010 żaden ruch bez przemocy nie przegrał walki z władzą jeżeli do tej walki przyłączyło się przynajmniej 3.5%  ludności kraju. Na polskie warunki jest to około 1,3 mln ludzi których ruch chciałby zmobilizować do różnych działań oporu. Często ruchy bez przemocy zmobilizowały mniej ludzi i tez zwyciężały. Im więcej ludzi dołączy się do działań ruchu tym większe prawdopodobieństwo jego zwycięstwa;
  6. Przyciągnij jak najwięcej kobiet do działań ruchu. Badania nad walką bez przemocy pokazują ze udział kobiet w ruchu zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania pokojowej dyscypliny, zwiększa szanse na przeciągnięcie symaptykow władzy na stronę ruchu i zwiększa prawdopodobieństwo nieposłuszeństwa w służbach bezpieczeństwa kiedy przyjdzie rozkaz represjonowania ruchu;
  7. Przygotuj się na represje tak aby represyjne działania władz niedemobilizowały ruchu, a odbijały się rykoszetem i uderzały we władze. Represje mają obudzić sympatie do ruchu i przyczynić się do jeszcze większego uczestnictwa społeczeństwa w akcjach ruchu;
  8. Kooptuj niezdecydowanych i sojuszników władzy do ruchu. Wypracuj działania które zwiększą nieposłuszeństwo wobec władzy w siłach bezpieczeństwa, w tym i policji. Podaj im przykłady jak mogą wykonywać swoją prace nieefektywnie jeżeli przyjdą rozkazy aby represjonować ruch;
  9. Kpij i śmiej się z władzy. Taka władza chce aby się jej bać i brać ją na serio. To co chce władza powinno być ostatnia rzeczą którą ruch chciałby jej dać. Władza nie może sprawować efektywnej kontroli nad społeczeństwem w kraju gdzie ludzie szydzą i śmieją się z niej;
  10. Przygotuj się na na dzień po wygranej – to co będzie jak ruch osiągnie swój główny cel jest tak samo ważne jak codzienna walka. Przekuj zwycięstwo na głębokie zmiany w kraju i społeczeństwie które odzwierciedlą ideały ruchu.👇

Podrzucam materiały (po polsku) n/t jak zbudować zwycięski ruch oporu bez przemocy przeciwko wrogiej obywatelom władzy

✔️Lista kontrolna technik obalania tyranii https://www.nonviolent-conflict.org/resource/checklist-polish-lista-kontrolna-technik-obalania-tyranii/ 

✔️ Przekształcanie sprzeciwu nielicznych w opór wielu https://www.nonviolent-conflict.org/resource/dissent-of-few-resistance-of-many-polishprzeksztalcanie-sprzeciwu-nielicznych-w-opor-wielu/  

✔️ Jak świat udowadnia, że Martin Luther King miał rację, wykluczając stosowanie przemocy https://www.nonviolent-conflict.org/resource/jak-swiat-udowadnia-ze-martin-luther-king-mial-racje-wykluczajac-stosowanie-przemocy/ 

✔️ Trójca oporu obywatelskiego: jedność, planowanie, dyscyplina https://www.nonviolent-conflict.org/resource/trojca-oporu-obywatelskiego-jednosc-planowanie-dyscyplina/ 

✔️ Ścieżka Największego Oporu: Przewodnik pokazujący krok po kroku jak planować kampanie oporu społecznego bez użycia przemocy https://www.nonviolent-conflict.org/resource/sciezka-najwiekszego-oporu/ 

✔️ SIŁA SILNIEJSZA OD PRZEMOCY https://www.nonviolent-conflict.org/force-powerful-polish/ ✔️ Obalić dyktatora https://www.nonviolent-conflict.org/bringing-dictator-polish/ 

✔️Polska: wykuwanie narodu polskiego bez stosowania przemocy, lata 1860 – 1900 https://www.nonviolent-conflict.org/resource/recovering-nonviolent-history-ch14-polish-polska-wykuwanie-narodu-polskiego/ 

✔️ Czy ruchy oporu obywatelskiego sprzyjają demokratyzacji? https://www.nonviolent-conflict.org/resource/czy-ruchy-oporu-obywatelskiego-sprzyjaja-demokratyzacji/ 

Show Buttons
Hide Buttons