Tag Archives: opór bez przemocy

Przewodnik dla Funkcjonariuszy Policji, Służb Specjalnych i Wojska. Jak Możecie Wesprzeć Ruch za Demokrację Przeciwko Despotycznej Władzy

23 Nov

W jaki sposób członkowie policji, służb specjalnych, wojska pomóc mogą obywatelom walczącym o demokrację z autorytarnym rządem?

Powiedzmy, że służysz w policji, służbach specjalnych, wojsku. Przywódca kraju nakazuje zdławić ruch za demokrację i użyć wszystkich dostępnych środków przeciwko nieuzbrojonym uczestnikom protestów przeciwko jego władzy.

Nie zgadzasz się z tym, czego oczekuje od ciebie przywódca i jego polityczni poplecznicy. W głębi duszy rozumiesz, że jeśli wykonasz ich rozkazy, to wbrew przysiędze, przestaniesz służyć krajowi i jego społeczeństwu. Szukasz sposobów, aby opóźnić lub zakłócić wykonanie rozkazów przeciwko pokojowemu ruchowi lub odmówić ich wykonania i przeciwstawić się nim.

Nie jesteś sam. Jak wielu badaczy, dziennikarzy i aktywistów udokumentowało w przeciągu dziesięcioleci, członkowie sił bezpieczeństwa wielokrotnie podejmowali śmiałe i celowe działania aby pomóc ruchom za demokrację, stając w ten sposób po właściwej stronie historii.

Poniżej znajduje się lista tych działań.

Żródło: https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Warszawa/Strajk-Kobiet-Liczne-wylegitymowania-i-zatrzymania-policja-przekazala-dane

1. POZOSTAŃ W SYSTEMIE I POMÓŻ RUCHOWI ZA DEMOKRACJĘ OD WEWNĄTRZ

Jeśli wybierzesz tę ścieżkę:

Stwórz sieć oporu wewnątrz systemu i z grupami poza systemem:

• Działaj sam i niezależnie albo lepiej, znajdź w systemie ludzi takich jak ty, nawiąż kontakt z nimi i zacznij tworzyć sieć oporu z podobnie myślącymi kolegami.

• Porozmawiaj nieformalnie z kolegami o tym, jak oni i ich rodziny myślą o przywódcy kraju i jego rozkazach przeciwko ruchowi. Jeśli widzisz wątpliwości i wahania, zaproponuj wspólne działanie w ramach systemu.

• Spróbuj zidentyfikować (być może opierając się na zewnętrznych sojusznikach) członków ruchu, których krewni służą w siłach bezpieczeństwa. Zwróć się do tych krewnych, aby ocenić ich lojalność wobec przywódcy, a jeśli nadarzy się okazja, stwórz sieć oporu obejmującą i przenikającą różne wydziały i służby.

• Dowiedz się, którzy z emerytowanych funkcjonariusz lub weteranów z twojej służby sympatyzują z ruchem i nawiąż z nimi kontakt.

• Nawiąż nieformalny kontakt z legitymnymi grupami walczącymi za demokrację w kraju i za granicą oraz organizacjami obrony praw człowieka.

Opóźniaj, opóźniaj, zwlekaj … i spartacz:

• Spowalniaj wykonanie poleceń i działań skierowanych przeciwko ruchowi na zasadzie „pracy według reguł”: skrupulatnie i pilnie przestrzegaj wszystkich dobrze i mało znanych, zasad, procedur, reguł swojej jednostki lub służby.

• Okaż brak wiedzy lub niezbędnych umiejętności, jeśli otrzymasz polecenie podjęcia działań przeciwko demokratycznemu ruchowi. Tak w ogóle jeżeli twoi przełożeni lub współpracownicy chcą twojej pomocy w działaniach przeciwko ruchowi za demokrację, udawaj, że:

– Nie wiesz, jak
– Nie wiesz, gdzie
– Nie wiesz, jak znaleźć
– Nie wiesz
– Nie masz
– Nie możesz
– Nie możesz udostępnić
– Nie możesz dołączyć się
– Nie możesz pracować
– Jesteś zajęty
– Chcesz pomóc

• Okazuj „przypadkową” niekompetencję i „nieprawidłowe rozumienie” rozkazów przeciwko ruchowi. Podejmuj działania, które okazują się „przypadkowymi błędami”, które nie wyrządzają szkody lub faktycznie pomagają ruchowi. W przypadku rozkazu łapania, łap i od niechcącego daj ludziom wywinąć się lub za rogiem wypuszczaj. W przypadku rozkazu bicia, bij na niby. W przypadku rozkazu strzelania celuj ponad głowami protestujących.

Weź wolne:

• Poinformuj, że jesteś chory, kiedy władze wydają ci rozkazy przeciwko ruchowi.

• Pójdź na przysługujący ci i zasłużony urlop w przypadku, kiedy władze wydają rozkazy skierowane przeciwko ruchowi.

Osłabiaj lojalność kolegów wobec władcy i / lub szefów:

• Podziel się z kolegami anegdotami, które wyśmiewają władcę lub przełożonych lizusów tej władzy, mówiąc, że przypadkowo usłyszałeś je. Jak dobrze wiesz, najgorszym koszmarem „prawdziwego męskiego dyktatora” jest to, że ludzie szydzą lub śmieją się z niego, zamiast się go bać lub schlebiać mu. Na pierwszy rzut oka niejednoznaczny komentarz – „Żarty o naszym drogim przywódcy nie są zbyt zabawne… Są zrozumiałe tylko dla jednej osoby” – może pomóc przełamać pierwsze lody.

• Ostrożnie zadaj kolegom pytanie, czy stoicie po właściwej stronie historii w swojej wierności dla przywódcy.

• Siej wątpliwości czy przywódca i twoi zwierzchnicy są w stanie utrzymać skuteczną kontrolę nad krajem w obliczu powszechnego nieposłuszeństwa i odmowy współpracy przez obywateli, i czy takie nieefektywne rządzenie może być długotrwałe.

• Pomóż przekierować lojalność swoich kolegów z dala od przywódcy, i w stronę konstytucji i/lub ruchu i jego ideom;

• Ujawnij i zdemaskuj anonimowych współpracowników, którzy pilnie i entuzjastycznie wykonują rozkazy stłumienia ruchu. Użyj różnych kanałów, aby przekazać ruchowi informacje o nich, tak aby można było ich publicznie nazwać i zawstydzić.

Pomóż wyrobić opinię kolegów o ruchu:

• Stwierdź, że ruch pokojowy składa się z nieuzbrojonych ludzi, których należy chronić, a nie tłumić. Jeśli zdarzają się sporadyczne przypadki użycia przemocy na obrzeżach ruchu, zauważ, że zdecydowana większość ludzi w ruchu przestrzega praktyki niestosowania przemocy.

• Zwróć uwagę kolegów na fakt, że ruch pokojowy, nawet jeśli angażuje się w destabilizację systemu bez użycia przemocy, która zakłóca zwykły tryb życia i spowalnia procesy polityczne, gospodarcze i inne w kraju, pozostawia on otwartą furtkę na rzeczywiste negocjacji w sprawie pokojowego przekazania władzy i demokratycznych reform.

• Pomóż swoim kolegom odróżnić dezinformację / propagandę na temat ruchu od prawdy. Aby przedstawić swoim współpracownikom bezstronne fakty, odwołaj się do niezależnych źródeł informacji i danych zebranych do użytku wewnętrznego przez służby (i często utrzymywanych w tajemnicy przed opinią publiczną), jeśli masz takie dane lub uda ci się je uzyskać.

Chroń swoich współpracowników:

• Najlepiej jak potrafisz, chroń podwładnych sympatyzujących z ruchem i wspierających demokratyczne reformy.

Dokumentuj i efektywnie wykorzystuj posiadane informacje:

• Dokumentuj rozkazy i działania wymierzone w ruch za demokracjęz tak uważnie i bezpiecznie, jak to możliwe, zwłaszcza te, które naruszają prawa człowieka lub są w inny sposób nielegalne.

• Szybko przekazuj ruchowi przydatne informacje poprzez emerytowanych funkcjonariuszy z twojej służby którzy sympatyzują z ruchem lub bezpośrednio.

• Poinformuj ruch, kiedy i w jakich okolicznościach przełożeni chcą, abyś użył przemocy wobec protestujących.

• Poinformuj ruch, jeśli planowane jest wprowadzenie prowokatorów do ruchu a jeśli tak, kiedy i gdzie i jakie będą ich działania.

Proś o pisemne rozkazy z podpisem, oraz interpretację zgodności tych rozkazów z konstytucją:

• Poproś, a nawet domagaj się od przełożonych pisemnych i podpisanych rozkazów, jeśli mają one zaszkodzić ruchowi za demokrację lub dysydentom i poczekaj, aż je otrzymasz, zanim je wykonasz.

• Uważnie studiuj rozkazy przywódcy lub przełożonych pod kątem ich zgodności z konstytucją i zapisanymi w niej podstawowymi prawami. Poproś przełożonych o pisemne wyjaśnienia dotyczące zgodności ich rozkazów z tymi zasadami.

Jeśli to możliwe, zwróć się do sądów:

• Przed wykonaniem rozkazów przeciwko ruchowi otrzymanych od przywódcy lub przełożonych, wyślij (lub poproś swoich współpracowników o wysłanie) te rozkazy do sądów w celu ustalenia ich zgodności z obowiązującym prawem, w tym konstytucją. Może pomóc kupić tobie i / lub ruchowi dodatkowy czas lub nagłośnić kotrowersyjny rozkaz nawet jeżeli wiele nie można spodziewać się od uległego władzy sądu .

Pomóż uczyć ruch:

• Podziel się z ruchem sugestiami dotyczącymi konkretnych działań i zachowań ruchu, które mogą pomóc zmienić opinię twoich kolegów o przywódcy, podważyć ich wierność wobec niego i ukształtować ich pozytywny stosunek do ruchu.

• Zwróć szczególną uwagę ruchowi, że jego pokojowa dyscyplina jest kluczem do twojej zdolności przyciągnięcia kolegów na twoją stronie i stronę ruchu. Przekonać kolegów, aby stanęli po stronie ruchu, będzie trudne, jeżeli w ogóle możliwe, jeśli aktywiści zagrożą użyciem przemocy wobec nich.

Rozważ zastosowanie pokojowych interwencji, które zakłócają tryb życia i funkcjonowanie systemu władzy:

• Zorganizuj strajk okupacyjny, jeśli znajdziesz wystarczająco zwolenników tej akcji wśród twoich kolegów. Postaw żądania zarówno ekonomiczne, jak i polityczne, w tym lepsze warunki pracy, i zachęć swoich obliskich, krewnych i obywateli do przyjścia do twojego miejsca pracy, przyniesienia żywności i przyłączenia się do akcji, aby wesprzeć i chronić ich uczestników. Przywódca najprawdopodobniej oskarży cię o bunt, ale zanim on lub jego polityczni poplecznicy będą mogli coś przeciwko tobie zrobić, mogą do tej pory stracić władzę.

Upublicznij się, jeśli istnieje zagrożenie ujawnienia twojej wewnętrznej działalności antysystemowej:

• Jeśli przywódca lub twoi przełożeni wykryją twoje działania na rzec ruchu prodemokratycznego i wiesz, że zamierzają cię aresztować, rozważ możliwość publicznego zadeklarowania swojego sprzeciwu i zwrócenia się o ochronę do organizacji praw człowieka, sojuszników politycznych i ambasadorów z demokracji, których placówki znajdują się w twoim kraju.

2. ZREZYGNUJ Z FUNKCJI W SYSTEMIE I POMÓŻ RUCHOWI NA ZEWNĄTRZ

Jeśli wybierzesz tę ścieżkę:

• Dołącz do grupy emerytowanych funkcjonariuszy lub weteranów służb, którzy sympatyzują z ruchem lub stwórz taką grupę. Poinformuj swoich byłych kolegów, którzy pozostają w służbie, że mogą ci ufać i skontaktować się z tobą w przypadku, gdyby chcieli poufnie podzielić się informacjami, które mogą pomóc ruchowi.

• Uzgodnij swoją rezygnację z innymi podobnie myślącymi kolegami i, dla lepszego efektu, zrezygnuj masowo.

• Zorganizuj „hałaśliwą rezygnację”, w tym wideo oświadczenie w socjalnych sieciach, potępiające działania przywódcy i zachęcające kolegów do pójścia w twoje ślady lub do pozostania w systemie tak aby pomagać ruchowi. Możesz udzielić im porad, prywatnie lub publicznie, jak mogą pomóc, w tym podzielić się z nimi informacjami zawartymi w tym przewodniku.

• Przed rezygnacją zbierz wszystkie informacje, które mogą pomóc ruchowi, a wkrótce po rezygnacji przekaż te informacje ruchowi.

3. DOŁĄCZ SIĘ OTWARCIE DO RUCHU 

Jeśli wybierzesz tę ścieżkę:

• Ogłoś, że ty i wielu twoich podobnie myślących kolegów i / lub podwładnych przyłączacie się do ruchu i zamierzacie przybyć na miejsca protestu w mundurach, ale bez broni, aby chronić aktywistów swoimi ciałami. Możesz stworzyć ludzką tarczę, aby chronić protestujących przed przemocą ze strony przywódcy i jego zwolenników.

• Przyłącz się do ruchu w swoim mundurze, ale bez broni, i poproś ruch, aby dał ci możliwość przemówienia do protestujących, aby opowiedzieć uczestnikom o sobie i ludziach takich jak ty, którzy są w systemie, ale wspieraj ideały i cele propagowane przez ruch.

• Zostań pokojowym aktywistą w swojej społeczności, wspierającym działania i cele ruchu.

• Użyj mediów społecznościowych i innych dostępnych mediów, aby publicznie wyjaśnić twoje motywy odejścia ze służby i przyłączenia się do ruchu.

• Zachęcaj swoich byłych kolegów, którzy pozostają w służbie, aby albo opuścili ją i dołączyli do ciebie i ruchu, albo pozostali w systemie, ale podjeli cichy ale efektywny opór od wewnątrz. Możesz im doradzić, jak mogą pomóc, w tym podzielić się z nimi informacjami zawartymi w tym przewodniku.

• Opublikuj nazwiska tych twoich byłych kolegów, którzy, jak osobiście wiesz, są szczególnymi nadgorliwcami w wypełnianiu rozkazów władzy i którzy użyli przemocy wobec nieuzbrojonych demonstrantów tak aby nie czuli się bezkarnie anonimowi i aby ich publiczne zawstydzić.

Na zakończenie

Niezależnie od tego, czy wspierasz ruch, czy jeszcze na to się nie zdecydowałeś, nie wahaj się: pewnego dnia możesz otrzymać rozkazy, które uważasz za niesprawiedliwe lub nielegalne.

Osoby takie jak ty, które służyły w innych krajach w innym czasie i stanęły przed podobnym dylematem, podjęły działania wymienione w tym podręczniku, często narażając siebie i swoich bliskich. Podjęli te właśnie działania ponieważ chcieli stanąć po właściwej stronie historii ¬- po stronie nieuzbrojonych nieposłusznych, walczących o sprawiedliwość, demokrację i prawa człowieka.

Przemyśl to, przygotuj się i wybierz opcje walki. Tam, gdzie jest wola tam znajdzie się i sposób.

Przekaż tę przewodnik tym, którzy potrzebują wiedzieć.

Maciej Bartkowski

Oryginalna angielska wersja przewodnika jest opublikowana na blogu Minds of the Movement. 

Show Buttons
Hide Buttons